Tagged: winter

蕃薯糖水

冬天暖笠笠:夠薑蕃薯糖水(附食譜)

冬天天氣咁鬼凍,除咗打邊爐、打邊爐、同打邊爐之外, 真係好想有啲嘢可以暖吓個胃,食完又可以暖笠笠嘅~ 薑,性溫,食完會有暖暖感覺, 而且糖水甜甜哋,煲出嚟同屋企人一齊飲,好溫馨呀~~~ 😳