Tagged: 香港小食

碗仔翅-街頭小食(附食譜)

香港街頭小食眾多,當中我的至愛應該係碗仔翅,其次就有生菜魚肉、魚蛋、燒賣、雞蛋仔、夾餅、炸豬大腸、煎釀三寶等等等, 好啦~我認~我認我所有都好鍾意食…. !!!! 好細個嘅時候,曾經有自己整過生菜魚肉(簡單阿嘛?),但就一直冇整過碗仔翅~ 今次這個食譜是啖啖肉的口感,材料十足!